Ang Road Illiteracy sa Metro Manila
Saturday, February 28, 2009

PANANALIKSIK TUNGKOL SA ROAD ILLITERACY * Hi! Prof. Beverly Siy XD * Filipino 103 * UST-Commerce ~~S.K.R.A.P
I. Introduksyon

Karamihan sa nagaganap na mga “road disturbances” sa Metro Manila ay dulot ng hindi sapat na kaalaman (road illiteracy) ng mga drayber ng pampublikong sasakyan tulad ng mga dyip, bus at taxi.

Ang paksa ng pananaliksik na ito ay ukol sa “road illiteracy” ng mga drayber sa mga pampublikong sasakyan tulad ng dyip, taxi, bus at FX sa Metro Manila. Ito ay maaaring may kinalaman sa pagkakaroon ng aksidente, kaligtasan sa kalsada at pag-iwas sa pagkakaroon ng aksidente.
Alinsabay sa paglaki ng populasyon at pagdami ng sasakyan ay ang pagtaas ng dami ng trapiko at aksidente. Ang pagtaas ng antas ng road disturbances ay proporsyonal sa pagtaas ng antas ng aktibidad ng mga sasakyan at pasahero lalong-lalo na sa Metro Manila. Ang may pinakamaraming populasyon ng mga sasakyan sa kalsada ay ang mga pampublikong sasakyan; at dahil dito, masasabi na sila ang nagdudulot ng malaking porsyento ng mga road disturbances bunga ng kanilang pagsuway sa batas trapiko. Ito ang nais patunayan sa pananaliksik na ito.

A. Layunin

Ang pananaliksik na ito ay may layuning matanto at mapatunayan na malaking porsyento ng nagdudulot ng “road disturbances” ay ang hindi sapat na kaalaman o “road illiteracy” ng mga drayber ng pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Layunin din nitong mailahad ang mga paglabag na kadalasang ginagawa ng mga drayber ng pampublikong sasakyan upang mabigyan ito ng pansin at makapagbigay ng karampatang solusyon upang maiwasan o mabawasan ang mga pangyayaring ito.
Nais din nitong mabigyang kaalaman ang publiko ukol sa tamang pagsunod ng mga alituntunin at batas trapiko.
Kabilang din ang makapagbigay ng kapaki- pakinabang na mungkahi upang mabawasan at maiwasan ang mga nagaganap ng “road disturbances”.
Ang maibibigay na kaalaman o impormasyon ng pananaliksik na ito, kung maisasakatuparan ang mga layunin, ay makatutulong na gumawa ng solusyon o paraan upang maiwasan at mabawasan ang “road disturbances” habang ipinatutupad nang tama at patas ang mga batas. Ito rin ay makapagbibigay- kaalaman sa publiko lalo na sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan gaya ng mga naghahanap- buhay at mga mag- aaral.


B. Rebyu

Maraming batas at alituntuning pangkalye ang naisasantabi o hindi alam ng mga drayber— pribado man o pampublikong sasakyan – mga ordinaryong mamamayan, at maging ng mga kapulisang pangkalye.
Ang ilan sa mga batas ay nakasaad sa Land Transportation and Traffic Code (Rep. Act No. 4136). Ang ilan sa makikita rito ay ang ukol sa mga ibig sabihin ng “road signs”, tamang kapasidad o dami ng pasahero sa isang sasakyan, mga “color coding” o araw kung kailan hindi maaaring magamit ang sasakyan ayon sa huling numero ng plaka nito, maging ang mga multa kung sakaling lumabag sa mga naisaad at iba pa.

( from Land Transportation and Traffic Code 2000 Ninth Edition, p. 36 – 44)
Chapter IV.—Traffic Rules

Ang lahat ng mga nakalimbag dito [sa link] ay upang mapanatiling maayos ang kalagayan ng daloy ng trapiko sa Metro Manila, at upang maiwasan ang aksidente, trapiko at krimen sa kalye. Ngunit tulad ng naisalaysay, ilan dito ay hindi na nasusunod dahil karamihan sa mga mamamayan ay hindi ito alam.

May mga karampatang multa o parusa ang pagsuway sa mga batas trapiko. Ang mga parusang ito ay inilahad ng Land Transportation Office o LTO. Narito ang mga multa o parusa sa mga violations na ginagawa sa kalsada na nasa kategoryang motor vehicle registration, licensing, illegal operations, parking, fraud, illegal turn, same time rule, at iba pa.

Link: Fines and Penalties

C. Konseptuwal na Balangkas

Ang mga konseptong nakaugnay sa isa’t isa (makikita sa itaas) ay mayroong mga sumusunod na paliwanag:
Marami sa mga taong nasa Metro Manila ang gumagamit ng pampublikong sasakyan bilang kanilang transportasyon sa araw- araw. Dahil sa pagdami ng populasyon, nagkakaroon ng dahilan ang mga namamahala ng mga pampublikong sasakyan na magdagdag nang magdagdag ng mga pinalalabas na sasakyan sa kalsada. Isa pang dahilan ng pagdami ng mga sasakyan ay ang kahirapan sa paghahanap ng hanap- buhay. May mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral na pinili na lamang magmaneho ng bus, dyip o kaya ay taxi dahil mas madali itong mapag- aralan.
Dito pumapasok ang pamahalaan— gumawa ang pamahalaan ng mga ahensiyang maaaring magpatupad ng batas at mangangasiwa sa sektor ng transportasyon. Ang mga ahensiyang ito ang nagbibigay- patakaran at mga regulasyon na kailangang sundin ng bawat sasakyan. Ang mga ahensiya ring ito ang nagbabantay ng mga kakalsadahan upang mapanatili ang kaayusan at maitala ang lahat ng mga aktibidad na nangyayari dito upang mapag- aralan. Ang pag-aaral nito ay nakatutulong sa kanila upang makita ang problema na nararapat mabigyan ng solusyon kaagad upang mapanatili ang kaayusan ng kalagayan sa kalsada.
Bagamat may mga batas na ipinatutupad ang pamahalaan, hinding- hindi mawawala ang mga lumalabag dito. Ang mga alituntunin at batas trapiko ay madalas isinasantabi lamang ng mga drayber na nagiging dulot ng kanilang pagiging “road illiterate” o walang wastong kaalaman sa mga batas
trapiko. Ang kawalan ng wastong kaalaman sa batas trapiko naman ang nagdudulot ng "road disturbances" gaya ng trapiko at mga aksidente sa kalsada.

D. Metodolohiya

Ang pananaliksik na ito ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng mga sumusunod: serbey sa publiko ukol sa kaalaman nila sa kalye, pagkakaroon ng panayam sa mga may awtoridad sa kaalaman ukol sa kalye, at ang pagsubok na sumakay sa mga pampublikong sasakyan at makisangkot sa kapaligiran bilang isang “commuting public".

II. Datos at Pag- aanalisa

A. Kasaysayan ng Trapiko

“Right –hand traffic” at “Left-hand traffic” ang regulasyon na ipinatutupad ng U.N. (United Nations) mula pa noong Setyembre taong 1949 sa Geneva Convention on Road Traffic, kung saan ang mga lumagdang bansa ay sumang-ayon na magkaroon ng iisang direksyon- pantrapiko sa kani-kanilang bansa. Ito ang pinakapayak na regulasyon kung saan isinasaad kung ano ang daloy ng trapiko at kung sa kanan o kaliwang bahagi ng kalye nararapat lumugar ang sasakyan. Kadalasan, ito rin ang kinikilalang “Rule of the Road”. Mayroon pang naunang pagpupulong bago ang Geneva Convention; ang Paris Convention on Motor Traffic noong 1929, ngunit kaunti lamang sa mga bansa ang lumahok dito.

“ All vehicular traffic proceeding in the same direction on any road shall keep to the same side of the road, which shall be uniform in each country for all roads. Domestic regulations concerning one-way traffic shall not be affected. ”

Sa Geneva Convention on Road Traffic din nagsimula ang halos lahat ng batas at regulasyong pangkalye o trapiko. Tinalakay dito kung paano ba at kung ano ba ang tamang pagsunod sa linya ng kalye o “white lanes”, pagkuha ng lokal at internasyonal na “driving permits”, mga “penal codes”, tamang paggamit ng “headlight”, at maging ang pagtingin at pagsunod sa mga “road signs and signals”. Ang lahat ng ito ay natapos at naipatupad noong ika-16 ng Setyembre 1950, mula sa isang Kasunduan sa Europa (European Agreement).

Ipinatupad ang “Right-hand Driving” sa Pilipinas noong huling Labanan sa Maynila (Battle of Manila) noong ika-10 ng Marso 1945, para sa ikabubuti ng mga sundalong Amerikano na namamalagi sa ating bansa noong panahong iyon.

Nagkaroon pa ng ikatlong pagpupulong ukol sa mga batas pantrapiko, ito ang “Vienna Convention on Road Traffic” noong ika-8 ng Nobyembre 1968. Ito ay napagkasunduan ng United Nations Economic and Social Council's Conference on Road Traffic mula Oktubre 7, 1968 - Nobyembre 8, 1968 at naipatupad noong ika- 21 Mayo 1977. Kabilang na ang Pilipinas sa mga lumagda para sa pagsasakatuparan ng mga batas na nadagdag at lalong pinaigting tulad ng “vehicle registration plate”.

Matapos ang World War II, nagsimula na ang paggamit ng iba’t ibang uri ng pampublikong transportasyon tulad na lamang ng “dyip” (jeepney). Sumunod dito ang mga pedikab at traysikel, at pati na rin ang mga Tamaraw FX mini-vans o mas kilala sa “FX”. Dumating din ang mga “railway systems” (Metro Manila Light Transit System at Metro Manila Rail Transit System) noong 1970s sa panahon ng pamumuno ng dating pangulong Ferdinand E. Marcos na naging pinakaunang “light rail transport” sa Southeast Asia.
• February 27, 1975. Si Ferdinand Marcos ay nagpatupad ng Presidential Decree 824 na siyang lumikha sa Metropolitan Manila Commission (MMC). Ito ay isang kagawarang sumasakop sa lungsod ng Maynila at Quezon, at labindalawang bayan sa probinsya ng Rizal at isang munisipalidad sa probinsiya ng Bulacan. Iniluklok ni Marcos sa puwesto si Imelda Marcos bilang gobernador at Ismael Mathay bilang bise gobernador. Ang opisina nito ay nasa tapat ng GMA-7 TV station sa EDSA kanto ng Timog Avenue, Diliman, Quezon City.
• January 9, 1990. Si Corazon Aquino ay nagpatupad ng Executive Order No. 392, ayon sa Artikulo 18, Seksiyon 8 ng 1987 Philippine Constitution, na siya namang lumikha sa Metro Manila Authority (MMA). Ang mga alkalde ng Metro Manila ang namili kung sino ang namahala rito. Si Jejomar Binay ng Makati ang naging unang chairman nito at sa pagkakataong ito, inilipat sa Guadalupe, Makati ang opisina.

• March 1, 1995. Dahil napababayaan na ang posisyon ng alkalde ng Maynila, ang Kongreso ng Pilipinas ay nagpasa ng Republic Act No. 7924 na lumikha ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).
• May 1995. Si Prospero Oreta ay hindi tumakbo sa halalan ng Malabon kaya itinalaga siya ni Pangulong Fidel Ramos bilang unang chairman ng MMDA. Alinsunod ito sa patakarang hindi maaaring mamahala sa MMDA ang sinumang mayroon nang posisyon ibang sangay ng pamahalaan.
• June 1998. Dahil hindi na nakatakbo pa si Jejomar Binay sa halalan ng lungsod ng Makati, itinalaga na lamang siya ni Pangulong Joseph Estrada bilang ikalawang chairman.
• January 2001. Nang matanggal si Joseph Estrada bilang pangulo, pinatalsik ni Pangulong Gloria Arroyo si Binay at itinalaga si Benjamin Abalos, Sr. bilang bagong chairman.
• February 2002. Si Abalos ay naitalagang chairman ng Commission on Election of the Philippines kaya itinalaga ni Pangulong Gloria Arroyo si Bayani Fernando bilang ika-apat na chairman ng MMDA.

Masasabi rin na simula pa noon hanggang ngayon ay mayroong batas at regulasyon na dapat sundin ang mga drayber ngunit sa ilang pag-aaral, marami ang hindi nakakasunod nito mula pa nang ito ay ipatupad. Dahilan ito ng maraming aksidenteng nangyari simula dekada ’70 pa lamang.Habang tumatagal, nagkakaroon ng mas malaking porsyento ang tuluyan nang hindi sumusunod sa mga batas na inilahad ng bawat pagpupulong.

B. Kasalukuyang Sitwasyon ng Trapiko sa Maynila

* MMDA Today. Si Bayani Fernando ay nakilala sa “Sidewalk Clearing Operations Department” na pinaaalis ang mga “sidewalk vendors”. Nakatipid ang pamahalaan sa mga pinagawa niyang U-turn slots and steel pedestrian overpasses na tinawag na "footbridges".

Artikulo mula sa AssociatedContent.com

A Brief Overview of Manila's Traffic Woes
Manila, if it wanted, could issue a single traffic report on a single day for all roads for the entire year. And this report would only require three words - very very busy. Plain and simple.

Coming from a more-or-less well-organized traffic system in Minneapolis, Minnesota, Manila traffic just doesn't make sense. Well, that's to say that it is completely understandable why there are the painful bottlenecks that exist, but that the individual thinking behind each steering
Traffic in Manila, Philippines - Simply Devestating
wheel of each motor vehicle could easily prevent these very traffic jams.

With about sixteen million people inhabiting metro Manila, some of the traffic is unavoidable. People have to commute to and from work and school. And when sixteen million people have to commute, things naturally will get busy, no matter how good the infrastructure.

The driver's and bikers and pedestrians of Manila's streets know this fact, the "busy" fact. What do they decide to do then? Simple, getting from point A to point B becomes a free-for-all everyone for themselves affair. Even the most dense of roads become nests of cars and buses and motorcycles and bikes and sidecars and jeepneys and pedestrians to wind there ways in and out of traffic searching for the elusive route of least resistance.

More often than not, of course, the quickest way to move from one place to the next is not in the best interest for other vehicles on the road. I have viewed the on-the-road struggles from the backseat of my taxi countless times on the way to the office. Taxi's cut off one another, slowly edging into the next lane if necessary, forcing their way in. Bigger vehicles don't edge, they simply move over - anything in their way will be crushed. Buses do this, as well as the occasional Ford Expedition. Jeepneys, basically extended jeeps, block entire lanes waiting to pack at least twenty into their hull.

Traffic lights mean quite little in Manila. Mostly, there are traffic police waving their arms here and there trying to make sense of it all. Normally they do a reasonable job, but why traffic police when you have traffic lights?
Pedestrians cause the most problems. They simply cross the street whenever they like. No-one wants to run anyone over, so traffic is stuck in these situations for several more valuable seconds.

At the end of the day, when in Manila, one just has to plan ahead. If you need to leave two hours early for a meeting or a date, then that's what you do. Or, you could just arrive late (called being on "Manila time") and blame it on the horrendous traffic ("sir it really was devastating
Traffic in Manila, Philippines - Simply Devestating
on Edsa today..."). And no-one could ever contradict you.


C. Mga PanayamPahapyaw ng Panayam kay MMDA-TOC
Direktor Angelito Vergel de Dios
(download link)

Upang maging mas mabisa at kapaki- pakinabang ang pananaliksik na ito ay nagsagawa ang mga mananaliksik ng panayam sa isang opisyal ng MMDA-TOC at pati na rin sa dalawang taxi drayber, ilang serbey ang ginawa mula sa mga pasahero ng iba't ibang pampublikong sasakyan at pangangalap ng datos na may kinalaman sa daloy ng trapiko sa Metro Manila at isang artikulo na tungkol sa naging pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency (JICA).

Ayon kay Direktor Angelito Vergel de Dios, "Kadalasan talaga ng mga nagdudulot ng trapiko ay yung mga PUJ at PUV na yan... Well, wala naman tayong magagawa diyan dahil for survival ang ginagawa nila... Marami talaga sa kanila ang hindi alam ang tamang mga batas na dapat ding sundin... Eh, para saan pa na maglalagay kami ng mga signs, hindi naman nila binabasa o sinusunod. Naglagay nga kami ng mga timers at fences, hindi rin nasusunod. Kaya naman napag-isipan nalang namin na maglagay nga kamera, actually, meron na kaming 51 na kamera na naka-install pero balak naming mabalutan ang buong sakop namin ng 400 na kamera. Ito ay para kahit wala kami mismo doon sa lugar kung saan nangyari ang violations, alam pa rin ng mga drayber na 'yan nakita namin sila... Kung iisipin hindi lamang mga drayber ang lumalabas sa batas kundi pati mga sibilyan... Kasalanan din ng gobyerno kung bakit nagta-trapik... Kung hindi ba naman kasi nila kinokonsinti yang mga bus sa edsa na dumoble ang dami kaysa sa tamang limitasyon lang eh... Hindi sana nagkakaroon ng gitgitan... Matigas din kasi yang ulo ng mga bus at dyip, sinabi nang walang magbaba sa kanto, ganoon parin ang ginagawa nila... Kaya nga may babaan o waiting shed kaming ginawa eh... Pero mas matigas yang mga businessmen dahil dinagdagan nila ng mga waiting sheds for advertising ayan kami ang nahihirapan... Pero talaga DISIPLINA talaga ang kailangan ng mga drayber na yan eh..."

Mula naman sa napagtanungang drayber ng taxi na si Danillo Lagman, "Alam niyo, kaming mga drayber ay nagtra-trabaho lang para sa kabuhayan kaya hindi rin masisisi masyado kung bakit mayroong mga hindi talaga sumusunod sa batas o nagmamaang- maangan dito..."

"... Hindi naman lahat ay ganyan, meron pa ring drayber na talagang sumusunod sa batas, nasa disiplina lang talaga lahat... minsan kasi yung pasahero ang pumipilit na bumaba sa gitna dahil masyadong malayo daw ang susunod na babaan kaya nagkakaroon ng trapik...", sagot naman ni Henry Enriquez.

Ayon naman sa serbey na itinanong sa mahigit tatlumpung katao na pawang commuters ng iba't ibang pampublikong sasakyan, masasabing nangunguna sa kanilang listahan ang pampublikong sasakyan, sumunod ang mga taong tumatawid at huli ang pamahalaan sa mga dahilan ng "road disturbances".

Isa sa kanila ay pumayag na makipagusap, itago na lamang natin siya sa pangalang Chen, "'Yang mga dyip na 'yan, ang bibilis magpatakbo ng kanilang sasakyan at talagang nakikipag-unahan pa sila... Kung gaano sila kabilis magpatakbo ganoon din sila kabilis magpreno... Minsan pa dahil may nagbungguang dyip at bus muntikan pa akong ma-late sa pagpasok at hindi makaabot sa exam ko... Tapos minsan pa sa sobrang tagal nila maghintay sa isang lugar para sa pasahero nasasayang ang higit sa 20minutes ko..."

Sa mga iyan, unti-unti nang nabubuo ang kaalaman na hindi lamang dahil road illiterate kundi sila mismo ay ayaw nilang sundin o kilalanin ang batas dahil na din sa nais nilang makakuha man lang ng kikitain sa pang-araw-araw.

Nabigyan din ng pansin na ayon kay Direktor de Dios ng MMDA-TOC, ang mga paglabag na ito ay may pangkalahatang katawagan na "obstruction". Ang mga dyip ay kadalasang nakagagawa nito dulot nga ng pag-uunahang makapunta sa mga mataong lugar upang makakuha ng mas maraming pasahero. Ginagawa nilang parang karerahan ang ating kalye na talaga namang nakakadulot ng perhuwisyo sa lahat. Bagaman batid natin na ang lahat ng ito ay bunsod lamang ng matindi nilang pangangailangang pampinansyal at pangkabuhayan, nararapat pa rin na isaalang- alang nila ang mga magiging epekto ng mga "obstructions" na ito.

Narito naman ang artikulo tungkol sa naging research ng JICA ayon na rin sa nabanggit ni Dir. Angelito Vergel de Dios sa panayam. (Too Many Buses...)

III. KONGKLUSYON

Isang malaking porsyento sa pagkakaroon ng mga "road disturbances" sa kalye ay ang hindi sapat na kaalaman ng mga tao sa batas trapiko. Ito ay pinatunayan ni
Direktor Angelito Vergel de Dios sa naging panayam sa kanya. Hindi lamang mga drayber ng mga pampublikong sasakyan ang siyang dapat sisihin dito, ngunit masasabing sila pa rin sa mas malaking porsyento ang dahilan. Maaari ring isisi sa mismong mga "commuters" o publiko ang ilan dito dahil maging sila ay hindi marunong sumunod sa batas o ignorante sa mga dapat na regulasyon. Ang gobyerno ay kasangot din dito dahil kung hindi nila hinahayaan ang mga pasaway na drayber at commuters ay magiging maayos din sana ang lahat. Samakatuwid, napatunayan na karamihan sa mga kaguluhan sa kalye ay dulot ng hindi sapat na kaalaman ng mga drayber ng pampublikong sasakyan, mga commuters o pasahero ng pampublikong sasakyan at siyempre ng ating gobyerno.


IV. REKOMENDASYON

Isang munting opinyon, "kung nais natin ang maayos na kalye at walang anumang abala o kaguluhan, gawin natin ang ating tungkulin--mga tungkuling tulad ng pagsunod sa mga batas trapiko at pakikiisa sa mga programa ng gobyerno para rito. Kasama na ang mga drayber at maging ang mga opisyal ng gobyerno na hindi rin sumusunod dito. Maiiwasan natin ang disgrasya at aksidente kung matututo lang tayo ng tamang disiplina. Ayon nga sa sinabi ni
Direktor Angelito Vergel de Dios at ilan pang mga napagtanungan, '...nasa disiplina lang talaga 'yan ng mga sumusunod, gumagawa, at nagpapatupad ng batas.' Tandaan ninyo, saan pa ba magsisimula ang malaking pagbabago? Siyempre sa ating sarili muna."


V. PAGKILALA

Ang mga sumusunod ay pinasasalamatan ng aming pangkat:

* Bb. Beverly Siy -
* MMDA-TOC Dir. Angelito Vergel de Dios - salamat sa pagpapaunlak sa panayam, napakahalagang impormasyon ang naibigay ninyo sa amin.
* Bb. Lai (sekretarya ni Dir. Vergel de Dios)- salamat sa pag-aasikaso ng schedule ng panayam namin kay Dir. Vergel de Dios.
* 2 taxi drayber - salamat sa pagbibigay ng inyong mga kuru-kuro tungkol sa batas trapiko na naging angkop sa pananaliksik na ito.
* Aming mga magulang - salamat dahil pinayagan ninyo kaming maglakbay sa Mandaluyong patungong MMDA Building.
* UST Library - salamat dahil ito ang pinanggalingan ng mga librong aming ginamit sa pagkalap ng impormasyon ukol sa rebyu o pagaaral.


VI. Bibliography
http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_Road_Traffic

http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Convention_on_Road_Traffic#Convention_1926

http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_of_the_road#Rules_of_the_road

http://en.wikipedia.org/wiki/Manila#Transportation

http://www.lto.gov.ph/stats2004annual.html

http://www.lto.gov.ph/fines.html

Land transportation and traffic code : MMDA law and civil aernonautic act : with their implementing rules and regulations and issuances / compiled and edited by Central Book Supply, Inc. Editorial Staff.Also view:
Pagbasa ng Pie Chart (click the picture)
Mga Mananaliksik: Abracosa, Rafael Joseph Anunciacion, Shiela Marie Barcebal, Arik Jay Barza, Patricia Viudez, Krisha Gean Ikalawang Semestre 08-09Sinong magsasabi?


Links


previously

credits
Layout: Blurrz
Resources: Portfelia edited:Patt :3